வாஸ்து சாஸ்திரம் தொகுப்பு களஞ்சியம்

வாஸ்து சாஸ்திரமும் அதன் பழமையும்
வாஸ்து சாஸ்திரம் ஒரு விஞ்ஞானமே
வாஸ்து சாஸ்திரம் என்றால் என்ன
வீடு கட்டும் மனை எப்படி இருந்தால் நல்லது
வீடு கட்ட வாஸ்து செய்வது எப்படி
நமது வீட்டின் அமைப்பு வாஸ்து சாஸ்திரப்படி உள்ளதா பாகம்1
பிரமிடும் வாஸ்துவும்
கதவுகளும் பலன்களும்
வாசல்கள் எவ்வாறு அமைய வேணடும் ?
வாசல்களும் அதற்கான பலன்களும்
வீட்டின் அளவுகளும் அதற்கான பலன்களும்
திருமண மேடையும்  வாஸ்து சாஸ்திரமும்
எப்படி தூங்க வேண்டும்
புது மனை எப்படி இருந்தால் நல்லது
வாஸ்துபடி வீடு எப்படி இருக்க வேண்டும்
எட்டு திசைகளும் அதன் அதிபதிகளும்
மனை வாங்க, வீடு வாங்க, குடிபோக -நல்ல- நட்சத்திரங்கள்- நல்ல நாட்கள் 
என்ன கலர் பெயிண்ட் அடிக்கலாம் எங்க வீட்டுக்கு
சுவரில் விரிசல் இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும்?
உங்களுக்கு சொந்த வீடு கிடைக்குமா? ஜாதகப்படி
என் கதவு சத்தம் போடுது அதுக்கு பலன் ஏதுமுண்டா?
தலைவாசல் எப்படி அமைக்கக் கூடாது? எப்படி அமைக்க வேண்டும்?
வாஸ்து மீன்